دکتر

دکتر محمدحسین باوقار

متخصص اطفال و کودکان در فردوس

شماره نظام : 34550
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر محمدحسین باوقار

056-32726139
فردوس

خیابان مطهری مطب

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمدحسین باوقار

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است