دکتر علی اصغر خسروبیگی

دکتر علی اصغر خسروبیگی

دکترای تخصصی مشاوره و روانشناس بالینی در اراک

شماره نظام : 3499
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر علی اصغر خسروبیگی

086-32236746
اراک

خیابان ملک بعد از بانک ملی، نبش کوچه شهید آراسته، ساختمان اداری طبقه ی سوم، مرکز مشاوره لقمان

مشاوره ، روان درمانی و روانشناس بالینی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر علی اصغر خسروبیگی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است