دکتر

امید آسمانی محمدآباد

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در مشهد

شماره نظام : ا-پ-120
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن امید آسمانی محمدآباد

09156917266
مشهد

احمد آباد - خیابان پرستار - بین پرستار 3 و 5 - ساختمان شمس - طبقه دوم - ارتوپدی فنی بزرگمهر

نظرات و تجربیات در مورد امید آسمانی محمدآباد

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است