دکتر

سیده زهرا نجفی

کارشناس شنوایی سنجی در برازجان

شماره نظام : ش-1212
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن سیده زهرا نجفی

077-34220103
برازجان

خیابان بیمارستان - کوچه 5 شهید سملی - مرکز سنجش شنوایی - ارزیابی تعادل و تجویز سمعک فراصوت

نظرات و تجربیات در مورد سیده زهرا نجفی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است