زهرا بتوئی

زهرا بتوئی

کارشناس فیزیوتراپی در نیشابور

شماره نظام : ف-3281
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن زهرا بتوئی

05142215156 05142239864
نیشابور

فیزیوتراپی مهرنگار 

انتهای ارگ جنوبی -روبروی پلی کلینیک - سید جمال الدین اسدآبادی 2

خدمات فیزیوتراپی مهرنگار👇👇 

⁩تحریک الکتریکی - لیزر درمانی - مغناطیس درمانی - سوزن خشک- تکنیک های دستی - تمرین درمانی 

نمایش آدرس بر روی نقشه
برخی از مطالب پورتال زهرا بتوئی :

نظرات و تجربیات در مورد زهرا بتوئی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است