دکتر

دکتر مهدی حافظی نسب جلگه

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در علی آباد کتول

شماره نظام : 127624
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر مهدی حافظی نسب جلگه

017-34241777
علی آباد کتول

چهارراه جنگلده - طبقه پایین ساختمان آزمایشگاه پارس

۰۹۱۱۵۳۵۰۵۳۳

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مهدی حافظی نسب جلگه

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است