دکتر

ابوالفضل خزاعی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی رواندرمانگر در آمل

شماره نظام :
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن ابوالفضل خزاعی

01144151744 - 01144226637
آمل

خیابان امام خمینی - نبش آفتاب هفده - ورودی داخل آفتاب 17 سمت چپ - پلاک 2 طبقه دوم

نظرات و تجربیات در مورد ابوالفضل خزاعی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است