فهیمه کریم زاده

فهیمه کریم زاده

کارشناس مامایی در ری

شماره نظام : 49297
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فهیمه کریم زاده

021-55233543
ری

باقرشهر _ بلوار الغدیر _ نبش 30 متری امام خمینی _ پلاک 315 _ طبقه دوم

نظرات و تجربیات در مورد فهیمه کریم زاده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است