دکتر

دکتر احمد قاسمی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در اردبیل

شماره نظام : 66427
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر احمد قاسمی

045-33259187
اردبیل

پشت بیمارستان امام خمینی - مجتمع پزشکان اردبیل  - طبقه اول  - واحد43

نظرات و تجربیات در مورد دکتر احمد قاسمی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است