فرشاد عسکری

فرشاد عسکری

کارشناس فیزیوتراپی در بم

شماره نظام : ف-3748
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فرشاد عسکری

44215772 _ 44215773
بم

بلوار جمهوری اسلامی - کوچه شهید بیگلری - مجتمع توانبخشی بنیاد خیریه سپهر

نظرات و تجربیات در مورد فرشاد عسکری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است