آرزو شیرزادی

آرزو شیرزادی

کارشناس ارشد کاردرمانگر (توانبخشی) در اصفهان

شماره نظام : ک-د-2088
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن آرزو شیرزادی

031-33337718
اصفهان

خانه اصفهان - خیابان رزمندگان - حدفاصل میدان ماه فرخی و خیابان بنفشه - مجتمع خلیج فارس - طبقه سوم - کاردرمانی دنا

نمایش آدرس بر روی نقشه
09135432492

توانبخشی تخصصی دست در اصفهان

کاردرمانی ذهنی و جسمی کودکان

کاردرمانی بیماری های مغز و اعصاب 

همه روزه

نظرات و تجربیات در مورد آرزو شیرزادی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است