دکتر حمیده کاظمی

دکتر حمیده کاظمی

متخصص کودکان و نوزادان و نوجوانان در اصفهان

شماره نظام : 118606
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر حمیده کاظمی

031-36273031
اصفهان

بیمارستان سعدی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر حمیده کاظمی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است