دکتر

دکتر جواد خلیفه

دکترا دندانپزشک در شاهین شهر

شماره نظام : 136190
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر جواد خلیفه

031-45270783
شاهین شهر

خیابان فردوسی - فرعی 2 غربی - مجتمع ایرانیان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر جواد خلیفه

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است