مهسا امیری کار

مهسا امیری کار

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در ارومیه

شماره نظام : 29950
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن مهسا امیری کار

09056708165
ارومیه

خیابان شورا - برج پزشکی شورا - طبقه سوم‌

نظرات و تجربیات در مورد مهسا امیری کار

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است