دکتر

مریم فرجی

کارشناس فیزیوتراپی در همدان

شماره نظام : 5250
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن مریم فرجی

081-32530158
همدان

خواجه رشید - روبروی اداره گاز - ابتدای کوچه مروارید

نظرات و تجربیات در مورد مریم فرجی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است