دکتر

خدیجه همتی

کارشناس مامایی (زنان و زایمان) در بوشهر

شماره نظام : م-24908
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن خدیجه همتی

07733325841
بوشهر

خیابان عاشوری - کوچه بهارستان 41

09171765521

نظرات و تجربیات در مورد خدیجه همتی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است