دکتر

کبری بدر خانی

کارشناس فیزیوتراپی در میانه

شماره نظام : ف-3650
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن کبری بدر خانی

041-52247900
میانه

خیابان امام خمینی شمالی - جنب مسجد حضرت ابوالفضل - فیزیوتراپی افق

نظرات و تجربیات در مورد کبری بدر خانی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است