دکتر

دکتر نرگس ژیان عابد

دکترا پزشکی عمومی (تغذیه ورژیم درمانی) در مشهد

شماره نظام : 68628
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر نرگس ژیان عابد

051-36146552
مشهد

بلوارفردوسی - از فردوسی 17بطرف چهارراه فرامرز عباسی - پلاک 301

نظرات و تجربیات در مورد دکتر نرگس ژیان عابد

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است