دکتر عباس صارمی مقدم

دکتر عباس صارمی مقدم

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در بابل

شماره نظام : 40891
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر عباس صارمی مقدم

011-32367192
بابل

میدان اوقاف - ساختمان دریا - طبقه 4

نمایش آدرس بر روی نقشه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر عباس صارمی مقدم

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است