دکتر

زهرا سلیمی فرد

کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در لاهیجان

شماره نظام : ا-پ-218
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن زهرا سلیمی فرد

013-42212548
لاهیجان

کاشف شرقی - نبش بن بست 18- بالای کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

نظرات و تجربیات در مورد زهرا سلیمی فرد

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است