دکتر صادق ولیان بروجنی

دکتر صادق ولیان بروجنی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی در اصفهان

شماره نظام : آ-1413
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر صادق ولیان بروجنی

031-36289773
اصفهان

خیابان حکیم نظامی _ ابتدای محتشم کاشانی _ مجتمع النا _ مرکز ژنتیک دکتر ولیان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر صادق ولیان بروجنی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است