دکتر مژگان محمدرشیدی

دکتر مژگان محمدرشیدی

متخصص داخلی در ایوان

شماره نظام : 129166
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر مژگان محمدرشیدی

084-33239960
ایوان

ایلام - ایوان - بیمارستان امام رضا (ع) 

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مژگان محمدرشیدی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است