دکتر

دکتر سید عباس موسوی

متخصص کودکان و نوزادان در پارس آباد

شماره نظام : 102293
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر سید عباس موسوی

045-32730007
پارس آباد

بیمارستان ارس - بخش اطفال - دکتر موسوی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید عباس موسوی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است