عبداله پورعبداله

عبداله پورعبداله

کارشناس بینایی سنجی در بابل

شماره نظام : ب-1789
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن عبداله پورعبداله

011-32254487
بابل

 میدان کشوری - به سمت کمربندی شرقی - نبش بوستان 2- مرکز بینایی سنجی نور

09396748314

نظرات و تجربیات در مورد عبداله پورعبداله

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است