علیرضا تقی زاده

علیرضا تقی زاده

کارشناس ارشد فیزیوتراپی در اهر

شماره نظام : 3671

آدرس و تلفن علیرضا تقی زاده

04144221582
اهر

اهر-چایکنار غربی-خیابان استاد ملک جهانی-جنب باشگاه هالا
(مسیر تاکسی)اهر-خیابان حزب اله-کوچه خلیفه ای-تقاطع کوچه خلیفه ای و خیابان استاد ملک جهانی-جنب باشگاه هالا

نمایش آدرس بر روی نقشه

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است