(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر قاسم یعقوبی

011-32225252
بابل

کوچه بیمارستان یحیی نژاد - خورشید 2 - ارشادی 5

نظرات و تجربیات در مورد دکتر قاسم یعقوبی

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است