دکتر

مهدی حسن زاده

کارشناس شنوایی سنجی در فسا

شماره نظام : ش-773
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن مهدی حسن زاده

071-53353222
فسا

خیابان سلمان فارسی - کوچه شهید محمدی - مرکز شنوایی مسیحا

نظرات و تجربیات در مورد مهدی حسن زاده

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است