دکتر

رامین صامت

کارشناس بینایی سنجی در شهر قدس

شماره نظام : ب-274
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن رامین صامت

021-46826626
شهر قدس

خیابان امام خمینی - جنب بانک ملی - ساختمان کیمیا - طبقه دوم

بعداز ظهرها از 16 تا 21

نظرات و تجربیات در مورد رامین صامت

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است