دکتر طاهریان جراح بینی

تهران

دکتر محمدحسین طاهریان

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
میدان ونک
تهران
بیمارستان دی

بیمارستان دی

مراکز درمانی و بیمارستان
خیابان ولیعصر
loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است