لیست پزشکان تاکستان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تاکستان
تاکستان
دکتر گیتا فرشاد زنان و زایمان

دکتر گیتا فرشاد متخصص زنان و زایمان
3842
تاکستان
دکتر فرزانه نیک نفس زنان و زایمان

دکتر فرزانه نیک نفس متخصص زنان و زایمان
2396
تاکستان
دکتر نوشین کاشانی پور پزشکی عمومی

دکتر نوشین کاشانی پور دکترا پزشکی عمومی
1780
تاکستان
دکتر سعید کمایی اطفال و کودکان

دکتر سعید کمایی متخصص اطفال و کودکان
1396
تاکستان
:(

دکتر بابک صدیقی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
545
تاکستان
دکتر الهام نادری مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر الهام نادری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
381
لیست پزشکان تاکستان بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر