4 خرداد 1396 - ساعت : 22:33

دکتر شيرين قاضي زاده احسايي

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر شيرين قاضي زاده احسايي

دکتر زهرا رضايي

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر زهرا رضايي

دکتر ساغر صالح پور

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر ساغر صالح پور

دکتر شهلا چايچيان

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر شهلا چايچيان

دکتر اعظم السادات مهدوي

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر اعظم السادات مهدوي

دکتر لعيا فرزدي

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر لعيا فرزدي

دکتر عادل شروين

فوق تخصص زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر عادل شروين

دکتر آزيتا صفارزاده کرماني

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر آزيتا صفارزاده کرماني

دکتر اشرف آل ياسين

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر اشرف آل ياسين

دکتر سپيده خداوردي

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر سپيده خداوردي

دکتر فاطمه رمضان زاده

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي)

تهران - تهران
دکتر فاطمه رمضان زاده
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان زنان و زايمان (آي.وي.اف و لاپاراسکوپي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم