قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

9
27
خانــم

نتایج آزمایشی که برای درمان شب ادراری انجام شد مجددا به پیوست خدمتتان ایفاد میگردد. ؟

نتایج آزمایشی که برای درمان شب ادراری دختر 9 ساله دستور دادید. به پیوست خدمتتان ایفاد میگردد. ضمنا قرص زیر زبانی Minirin Melt 120mcg را نیز با تجویز شما دارد مصرف میکند.
لطفا راهنمایی فرمایید. با سپاس
DL2303
Biochemistry - Serum Checked By: Dr.ebrahimi
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
Fasting Blood Glucose ................ 95 mg/dL 60-100
Urea ......................................... 24 mg/dL 16.6-48.5
Creatinine ................................. 0.74 mg/dL 0.4-0.6
Calcium ..................................... 10.4 mg/dL 8.8-10.8
Phosphorus( inorganic ............... 5.3 mg/dL 3.1-5.5
Sodium ..................................... 145 mmol/L 136-145
Potassium ................................. 4.9 mmol/L 3.5-5.1
Magnesium ............................... 2.14 mg/dL Children: 1.7 - 2.1
Zinc(serum) .............................. 106 μg/dL . 60-120
Iron .......................................... 100 μg/dL . 22-135
Total Iron Binding Capacity ........ 355 μg/dL . Adult range:250-425 values are 20-50% lower in children
Hematology - ESR - Whole Blood Checked By: Dr. Majid Safa
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
ESR 1st hr ................................. 7 mm/hr 0-20
Hematology CBC WBCs - Whole Blood Checked By: Dr. Majid Safa
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
WBC ......................................... 7.0 10³/μL 5-13
Neutrophils # ............................ 3.5 10³/μL 1.5-8
Lymphocytes# .......................... 2.8 10³/μL 1.5-8
Monocyte # .............................. 0.5 10³/μL 0.2-1.5
Eosinophil# ............................... 0.1 10³/μL 0.2-2
Basophil# ................................. 0.0 10³/μL 0-0.2
Neutrophil ................................. 49.6 % 38-80
Lymphocyte .............................. 40.4 % 22-50
Monocyte .................................. 7.3 % 2-12
Eosinophil. ................................ 2.0 % 0-5
Basophil .................................... 0.7 % 0-2
Hematology CBC - RBCs - Whole Blood Checked By: Dr. Majid Safa
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
RBC .......................................... 4.75 Million/μL 4-5.2
Hb ............................................ 13.7 g/dL 11.5-15.5
Hct ........................................... 41.2 % 35-45
MCV ......................................... 86.7 fL 77-95
MCH ......................................... 28.8 pg 25-33
MCHC ....................................... 33.3 g/dL 31-37
RDW-CV ................................... 12.5 % 11.5-14.5

2/2
خانم رایحه نیلی
1397/09/ سال 08 8

DL2303
Hematology CBC - Platelets - Whole Blood Checked By: Dr. Majid Safa
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
Platelet ..................................... 249 10³/μL 170-450
PCT .......................................... 0.27 %
MPV .......................................... 11.0 fL 7.2-12
PDW ......................................... 13.4 % 9.0-20
Immunoassay-Miscellaneous - Serum Checked By: Dr.shekarabi
Test Result Method Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
Vitamin B12 .............................. 286 Pg/mL ECLIA 211-946
Ferritin ...................................... 23.2 ng/mL CLIA 4-104
Chromatography - Serum Checked By: Shima Sanei
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
25 (OH) Vitamin "D3" (HPLC) ..... <10 severe deficiency
10-30 moderate deficiency
30-70 optimum levels
>70 toxicity possible
41 ng/mL
Serological Reactions - Serum Checked By: Dr.rezaeimanesh
Test Result Reference Intervals(Sex & Age adjusted)
C-Reactive Protein ..................... Not Detectable Titer < 1:20 Titer
Fluids analysis - Midstream Urine Checked By: Dr.ebrahimi
Nitrite : Negative Negative
Urobilinogen : Negative Negative
Bilirubin : Negative Negative
Blood : Negative Negative
Ketones : Negative Negative Other : Not seen
Glucose : Negative Negative Mucus/lpf : Negative Absent
Protein : Trace Negative/Trace Crystal/lpf : Negative Absent
Specific Gravity : 1.020 1.003-1.029 Cast/lpf : Negative 0-4/LPF hyaline
Ascorbic Acid : Negative Negative Bacteria/hpf : Rare Absent-Rare/hPF
Reaction(PH) : 6 5-6 Ep. Cells/hpf : 2-3 Few/hPf
Appearance : Clear Clear R.B.C/hpf : 1-2 0-3/hPF
Color : Yellow Yellow W.B.C/hpf : 2-3 0-4/hPF
Macroscopic Microscopic
Urine Culture - Midstream Urine Checked By: Dr.zaker.s
Test Result
Urine Culture Result ................. No growth

TSH .......................................... 0.932 μIU/mL ECLIA 0.6-4.8

تصویر برای شما قابل نمایش نیست

1 پـاسـخ


  • با سلام در بررسي کودک مبتلا به شب ادراري اوليه انجام آزمايش کامل ادرار و اندازه گيري سديم و پتاسيم سرم قبل از شروع درمان کافي است . در مورد کودک مذکور دقيقا مشخص نيست که سطح ويتامين D سرم چقدر بوده اگر مقدار آن کمتر از 30ng/mL باشد لازم است تحت درمان قرار گيرد. بقيه تست ها در حد نرمال مي باشد. در صورت مراجعه به کلينيک توضيحات کامل و راهکار هاي درماني موثرتري ارائه خواهد شد.

    پاسخ پزشک مناسب بود؟ (1)(0)
بازدید : 204 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص کليه اطفال و کودکان (نفرولوژي) در تهران

تخصص های پربازدید

دکتر گوارش در تهران
متخصص زنان و زایمان
متخصص ارتوپد
متخصص پوست، مو و زیبایی

سوالات مشابه