دکتر رقیه زینالی

مرکز تصویربرداری پزشکی کوثر در تبریز

شماره نظام : 32671
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر رقیه زینالی

35553400 - 35550056
تبریز

تقاطع 17 شهرویور جدید با طالقانی - روبروی خانه معلم شماره 1

نظرات و تجربیات در مورد دکتر رقیه زینالی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است