312
دکتر ثریا سهمانی

دکتر ثریا سهمانی

شماره نظام : 37072
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

سونوگرافی دکتر ثریا سهمانی

35550056 - 35553400
تبریز

تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید - روبروی خانه معلم شماره 1 - نبش کوچه پیشاهنگی - مرکز تصویر برداری پزشکی کوثر

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ثریا سهمانی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید