371
دکتر شاهین خدایی

دکتر شاهین خدایی

شماره نظام : 124254
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر شاهین خدایی

071-32362773 _ 071-32362774
شیراز

خیابان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند، طبقه همکف

متخصص جراح عمومی و فوق تخصص جراحی کولورکتال

نظرات و تجربیات در مورد دکتر شاهین خدایی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید