دکتر

دکتر علیرضا علایی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اراک

شماره نظام : 75014
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر علیرضا علایی

08633127150 - 08633127151
اراک

خیابان شهید شیرودی (خرم) - روبروی انتقال خون - ساختمان بوعلی - طبقه منفی یک

نظرات و تجربیات در مورد دکتر علیرضا علایی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

صبــر کنید