دکتر

دکتر میثم ابراهیمی ابیانه

متخصص جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات در تهران

شماره نظام : 120290
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر میثم ابراهیمی ابیانه

02173012000 - 02144022258
تهران

نارمک - خیابان شهید ثانی - بیمارستان انصاری


آیت اله کاشانی - خیابان بهنام - کلینیک آرمان


یافت آباد - بیمارستان غیاثی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر میثم ابراهیمی ابیانه

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است