دکتر میثم ابراهیمی ابیانه

دکتر میثم ابراهیمی ابیانه- جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 120290
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر میثم ابراهیمی ابیانه

02173012000 -
تهران

نارمک - خیابان شهید ثانی - بیمارستان انصاری


خیابان ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی


یافت آباد - بیمارستان غیاثی

روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ کلینیک بیمارستان مصطفی خمینی

روز های شنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ کلینیک بیمارستان انصاری

روز های چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ کلینیک بیمارستان مصطفی خمینی

روز های چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ کلینیک بیمارستان انصاری

روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸ کلینیک بیمارستان انصاری

نظرات و تجربیات در مورد دکتر میثم ابراهیمی ابیانه

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است