دکتر مرتضی تقدیری

دکتر مرتضی تقدیری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ماهشهر

شماره نظام : 62361
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر مرتضی تقدیری

09052741011
ماهشهر

خیابان منتظری - کوچه پشت نانوایی جهاد

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مرتضی تقدیری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است