دکتر روح اله افشار

دکتر روح اله افشار

متخصص داخلی در خمینی شهر

شماره نظام : 61091
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر روح اله افشار

031-33613558
خمینی شهر

خیابان بوعلی - جنب داروخانه دکتر گلستانه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر روح اله افشار

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است