دکتر

فرزانه مطلبی

کارشناس کاردرمانی در مراغه

شماره نظام : ک-د-2688
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فرزانه مطلبی

09917842279
مراغه

خیابان پاسداران - روبروی فروشگاه تای سیز - فیزیوتراپی و کاردرمانی هلال احمر


کمربندی شهید کرمی - روبروی مهدیه - کاردرمانی ثمر

نظرات و تجربیات در مورد فرزانه مطلبی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است