دکتر

نسرین کاتبی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در قزوین

شماره نظام : ت-6891
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن نسرین کاتبی

028-33359645
قزوین

خیام شمالی - چهارراه عدل - ساختمان پزشکان عدل

نظرات و تجربیات در مورد نسرین کاتبی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است