فرنیاز فاروقی

فرنیاز فاروقی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی در قزوین

شماره نظام : ف-۱۵۹۳
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فرنیاز فاروقی

028-33240146
قزوین

چهارراه خیام - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه همکف

نظرات و تجربیات در مورد فرنیاز فاروقی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است