الهام جهانگیر

الهام جهانگیر

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در تبریز

شماره نظام : 6641
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن الهام جهانگیر

041-35579001
تبریز

پاستور جدید - بعداز تقاطع حاج جبار نایب - طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران - طبقه دوم - واحدc

نظرات و تجربیات در مورد الهام جهانگیر

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است