آزمایشگاههای خوب

بهترین آزمایشگاه های   - لیست آزمایشگاه های   - آزمایشگاه شبانه روزی در   - تلفن و آدرس آزمایشگاه های   - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در  

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  
 
دکتر یاسر عبدالعظیمی آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر یاسر عبدالعظیمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
835
:)
دکتر امیر مهدی میر ناطقی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
744
 
دکتر افشین محجرعلی آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر افشین محجرعلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
698

لیست پزشکان  

لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)

صبــر کنید