لیست آزمایشگاههای

نوبت دهی آزمایشگاههای   - بهترین آزمایشگاه های   - لیست آزمایشگاه های  - آزماشگاه خوب در   - آزمایشگاه شبانه روزی در   - تلفن و آدرس آزمایشگاه های   - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در  


لیست پزشکان  
 
دکتر یاسر عبدالعظیمی

دکتر یاسر عبدالعظیمی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : -

دکتر امیر مهدی میر ناطقی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : -
 
دکتر افشین محجرعلی

دکتر افشین محجرعلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : -
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در  
لیست پزشکان  
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است