4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 5:58
عليرضا ناطقيان
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر عليرضا ناطقيان

خديجه دانشجو
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر خديجه دانشجو

رحيم براري سوادکوهي
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
مازندران - بابل
دکتر رحيم براري سوادکوهي

ستاره مميشي خانلق
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر ستاره مميشي خانلق

عباس مومن زاده خولنجاني
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر عباس مومن زاده خولنجاني

شهناز آرمين
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر شهناز آرمين

مصطفي بهپور اسکويي
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر مصطفي بهپور اسکويي

سيد مهدي منجم زاده
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر سيد مهدي منجم زاده

مجتبي کمالي اقدم
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر مجتبي کمالي اقدم

فاطمه چراغعلي
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
گلستان - گرگان
دکتر فاطمه چراغعلي

ثميله نوربخش
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر ثميله نوربخش

قمر تاج خطايي
فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان
تهران - تهران
دکتر قمر تاج خطايي
لیست پزشکان بيماريهاي عفوني کودکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم