4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 5:56
ضياءالدين يزديان
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر ضياءالدين يزديان

گيتا غياثي
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر گيتا غياثي

صديقه چيني چيان
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر صديقه چيني چيان

سپيده توکلي زاده
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر سپيده توکلي زاده

ميرمسعود سعيدي حسيني
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر ميرمسعود سعيدي حسيني
لیست پزشکان چشم کودکان و استرابيسم بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم