6 خرداد 1396 - ساعت : 22:6

دکتر سيد علي اکبر شمسيان

دکتراي تخصصي انگل شناسي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد علي اکبر شمسيان
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان انگل شناسي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم