4 خرداد 1396 - ساعت : 22:35

دکتر حسين کرمي

فلوشيپ تخصصي جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي )

کرمان - کرمان
دکتر حسين کرمي

دکتر محمد نجفي سمناني

فلوشيپ تخصصي جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي )

خراسان رضوي - بيرجند
دکتر محمد نجفي سمناني

دکتر حامد يزدان نجاد

فلوشيپ تخصصي جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي )

مازندران - آمل
دکتر حامد يزدان نجاد
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان جراحي کليه ( اندويورولوژي و لاپاراسکوپي ) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم