3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:20
علي بيداري
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر علي بيداري

مريم صاحباري
متخصص بيماريهاي روماتيسمي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مريم صاحباري

مهدي کفاشان
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
فارس - شيراز
دکتر مهدي کفاشان

شهدخت سمنگويي
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر شهدخت سمنگويي

عليرضا خبازي اسکويي
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا خبازي اسکويي

انوشه حقيقي
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر انوشه حقيقي

مرجانه کريمي
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر مرجانه کريمي

ناهيد کيان مهر
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر ناهيد کيان مهر

احمد سليم زاده
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
البرز - کرج
دکتر احمد سليم زاده

محمد سفيد زاده
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر محمد سفيد زاده

محمدعلي نظري نيا
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
فارس - شيراز
دکتر محمدعلي نظري نيا

فاطمه شيراني
فوق تخصص بيماريهاي روماتيسمي
تهران - تهران
دکتر فاطمه شيراني
لیست پزشکان بيماريهاي روماتيسمي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم