آدرس و تلفن بیمارستان دکتر شریعتی تهران

بیمارستان دکتر شریعتی
(9 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن بیمارستان دکتر شریعتی

021-84901000
تهران

خیابان کارگر شمالی – خیابان جلال آل احمد

 

لیست پزشکان بیمارستان شریعتی تهران

 

تخصص نام خانوادگی نام  
گروه قلب و عروق آزادی محسن دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی آقاحسینی مرضیه دکتر
گروه رادیولوژی آقاقزوینی لیلا دکتر
گروه غدد و متابولیسم آقایی میبدی حمیدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی آل یاسین اشرف دکتر
گروه پزشکی هسته ای آیتی نرجس دکتر
گروه جراحی اعصاب آیین فر کامکار دکتر
گروه غدد و متابولیسم ابراهیم پور محبوبه دکتر
گروه گوارش و کبد ابیلی مهیار دکتر
گروه گوارش و کبد احمد بیگی ناصر دکتر
گروه هماتولوژی احمدوند محمد دکتر
گروه ریه احمدی سعیده دکتر
گروه پزشکی قانونی اخلاقی میترا دکتر
گروه پزشکی هسته ای اخلاقی مهدی دکتر
گروه روماتولوژی اخلاقی کلهرودی معصومه دکتر
گروه هماتولوژی استادعلی دهقی محمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی اسلامیان زهرا لاله دکتر
گروه جراحی عمومی اسلامیان رضا دکتر
گروه عفونی اسمعیل پور بزاز نگین دکتر
گروه پزشکی هسته ای افتخاری محمد دکتر
گروه عفونی افهمی شیرین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی السادات جمال اشرف دکتر
گروه جراحی عمومی الیاسی نیا فضه دکتر
گروه پزشکی هسته ای امامی اردکانی علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد امانی محمد دکتر
گروه نفرولوژی امینی منوچهر دکتر
گروه گوارش و کبد انوشیروانی امیر دکتر
گروه ارتوپدی اوریادی زنجانی لیلا دکتر
گروه نورولوژی اویس قرن شهرام دکتر
گروه هماتولوژی بابا خانی داود دکتر
گروه طب باقری حسین دکتر
گروه گوارش و کبد باقری محمد دکتر
گروه قلب و عروق برادران عبدالوهاب دکتر
گروه هماتولوژی برخوردار مریم دکتر
گروه طب برنا سیما دکتر
گروه طب بشردوست سیامک دکتر
گروه جراحی فک و صورت بشکار مجید دکتر
گروه هماتولوژی بهفر مریم دکتر
گروه پزشکی قانونی بهنوش بهنام دکتر
گروه جراحی فک و صورت بیات محمد دکتر
گروه پزشکی هسته ای بیگی داود دکتر
گروه رادیولوژی پاک ندا دکتر
گروه ریه پاک نژاد ام البنین دکتر
گروه جراحی فک و صورت پرهیز سید علیرضا دکتر
گروه جنرال داخلی پژمان ثانی مهناز دکتر
گروه نورولوژی پناهی اکرم دکتر
گروه ارتوپدی پنجوی بهنام دکتر
گروه گوارش و کبد پورشمس اکرم دکتر
گروه طب پورغریب محمد حسین دکتر
گروه گوارش و کبد پوستچی حسین دکتر
گروه پاتولوژی توانگر سید محمد دکتر
گروه نفرولوژی توکلی فرناز دکتر
گروه هماتولوژی توکلی شیراجی سحر دکتر
گروه نوزادان ثاقب ستاره دکتر
گروه جراحی قلب جبلی محمد دکتر
گروه هماتولوژی جلیلی مهدی دکتر
گروه غدد و متابولیسم جلیلی علی دکتر
گروه روماتولوژی جمشیدی احمدرضا دکتر
گروه اورژانس جهانشیر امیرحسین دکتر
گروه جراحی عمومی چاوشی عبدالحمید دکتر
گروه هماتولوژی چهاردولی بهرام دکتر
گروه ارتوپدی حاج زرگر باشی سید رامین دکتر
گروه جراحی اعصاب حاجی آبادی محمدرضا دکتر
گروه نفرولوژی حاکمی منیرالسادات دکتر
گروه غدد و متابولیسم حسنی رنجبر شیرین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی حسینی موسی صدیقه دکتر
گروه جراحی فک و صورت حیدر حسین دکتر
گروه جراحی اعصاب خدیوی مسعود دکتر
گروه بیهوشی خواجه نصیری علیرضا دکتر
گروه جراحی اعصاب خوشنویسان علیرضا دکتر
گروه رادیولوژی داودی محمد دکتر
گروه گوارش و کبد دلاوری علیرضا دکتر
گروه هماتولوژی راد سروش دکتر
گروه رادیولوژی رادمرد امیر رضا دکتر
گروه جراحی فک و صورت رزم آرا فرنوش دکتر
گروه هماتولوژی رستمی شهربانو دکتر
گروه هماتولوژی رستمی طاهره دکتر
گروه پزشکی قانونی رضایی مریم دکتر
گروه جراحی فک و صورت رمضانیان محمد دکتر
گروه پزشکی هسته ای زاکانی علیرضا دکتر
گروه قلب و عروق زهره ای امیرحسین دکتر
گروه پزشکی هسته ای ساغری محسن دکتر
گروه گوارش و کبد ستوده منش رسول دکتر
گروه غدد و متابولیسم سجادی جزی سید محمود دکتر
گروه جراحی قلب سرزعیم محمودرضا دکتر
گروه جنرال داخلی سروری مجید دکتر
گروه جراحی عمومی سروش احمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی سروی فاطمه دکتر
گروه اورژانس سعیدی مرتضی دکتر
گروه پاتولوژی سفید بخت سلمی دکتر
گروه غدد و متابولیسم سلطانی اکبر دکتر
گروه بیهوشی سلطانی محمدی سوسن دکتر
گروه نفرولوژی سلیمانیان طیبه دکتر
گروه بیهوشی سلیمی نیا علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد سهراب پور امیر علی دکتر
گروه هماتولوژی سیار بحری طناز دکتر
گروه اورژانس سیدحسینی جواد دکتر
گروه نورولوژی سیگارودی هژیر دکتر
گروه گوارش و کبد سیما علیرضا دکتر
گروه نوزادان شجری حمیده دکتر
گروه ارتوپدی شرافت وزیری آرش دکتر
گروه جراحی فک و صورت شریفی رضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی شعبانی نشتائی مریم دکتر
گروه اورولوژی شعبانی نیا شهرام دکتر
گروه بیهوشی شعیبی گیتا دکتر
گروه نورولوژی شمشیری حسین دکتر
گروه روماتولوژی شهرام فرهاد دکتر
گروه قلب و عروق شهرزاد ثریا دکتر
گروه ارتوپدی شهریار کامرانی رضا دکتر
گروه اورژانس شیخ مطهر واحدی حجت دکتر
گروه اورژانس شیرانی فرزانه دکتر
گروه قلب و عروق شیرانی شاهین دکتر
گروه جراحی فک و صورت شیرانی غلامرضا دکتر
گروه گوارش و کبد صابر فیروزی مهدی دکتر
گروه گوارش و کبد صادق مسرت محمد دکتر
گروه بیهوشی صادقی مصطفی دکتر
گروه گوارش و کبد صادقی آناهیتا دکتر
گروه قلب و عروق صادقیان حکیمه دکتر
گروه اورولوژی صدیقی گیلانی محمد علی دکتر
گروه پاتولوژی صفار هیوا دکتر
گروه هماتولوژی صفری علیه دکتر
گروه قلب و عروق طباطبایی سید عبدالحسین دکتر
گروه جنرال داخلی طلسچیان مونا دکتر
گروه ارتوپدی طهماسبی محمد نقی دکتر
گروه هماتولوژی عاشوری الهام دکتر
گروه قلب و عروق عباسی علی دکتر
گروه جراحی فک و صورت عباسی امیر جلال دکتر
گروه نفرولوژی عبداله پور عصمت دکتر
گروه نورولوژی عبدی سیامک دکتر
گروه طب عطارباشی مقدم بهروز دکتر
گروه بیهوشی عظیم عراقی امید دکتر
گروه اورژانس عقیلی مهرداد دکتر
گروه جنرال داخلی علی عسگری علی دکتر
گروه هماتولوژی علی مقدم کامران دکتر
گروه ریه علیان نژاد رسول دکتر
گروه عفونی علیجانی ندا دکتر
گروه روماتولوژی علیخانی مجید دکتر
گروه جراحی قلب عمیدشاهی اسداله دکتر
گروه پزشکی قانونی عکاظی آرش دکتر
گروه روماتولوژی غریب دوست فرهاد دکتر
گروه هماتولوژی غفاری سید حمیداله دکتر
گروه طب غفرانی مسعود دکتر
گروه روماتولوژی فائزی سیده طاهره دکتر
گروه طب فاتح حمیدرضا دکتر
گروه نورولوژی فاتحی فرزاد دکتر
گروه نورولوژی فتحی هل آبادی داود دکتر
گروه ریه فتوک کیائی سیده زهرا دکتر
گروه پزشکی هسته ای فرد اصفهانی ارمغان دکتر
گروه جراحی اعصاب فقیه جویباری مرتضی دکتر
گروه پزشکی هسته ای فلاحی سیچانی بابک دکتر
گروه رادیولوژی قائمی امید دکتر
گروه جراحی اعصاب قدسی سید محمد دکتر
گروه غدد و متابولیسم قدمی محسن دکتر
گروه نورولوژی قربانی عسگر دکتر
گروه جراحی عمومی قربانی آبده گاه علی دکتر
گروه هماتولوژی قوام زاده اردشیر دکتر
گروه پزشکی هسته ای گرامی فر پرهام دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی گلبابایی علیرضا دکتر
گروه ریه گوهری مقدم کیوان دکتر
گروه ارتوپدی گیتی محمدرضا دکتر
گروه غدد و متابولیسم لاریجانی باقر دکتر
گروه جراحی قلب ماندگار محمدحسین دکتر
گروه قلب و عروق محققی دره رنج عباس دکتر
گروه گوارش و کبد محمد خانی اشرف دکتر
گروه اورژانس محمد رضایی نرگس دکتر
گروه گوارش و کبد محمد نژاد مهدی دکتر
گروه جراحی فک و صورت محمدی فرنوش دکتر
گروه نوزادان محمدی جلال الدین دکتر
گروه هماتولوژی محمدی سعید دکتر
گروه روماتولوژی محمودی مهدی دکتر
گروه طب محمودیان محمود دکتر
گروه گوارش و کبد مرآت شاهین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مرصوصی وجیهه دکتر
گروه بیهوشی مرعشی سید مجتبی دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مشفقی مریم دکتر
گروه قلب و عروق مصطفوی آتوسا دکتر
گروه گوارش و کبد ملک زاده رضا دکتر
گروه پزشکی هسته ای منافی فرید ریحانه دکتر
گروه غدد و متابولیسم مهاجری تهرانی محمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مهدوی آتسا دکتر
گروه ارتوپدی مهرپور محمدآبادی سعیدرضا دکتر
گروه بیهوشی موافق علی دکتر
گروه هماتولوژی موسوی سید اسداله دکتر
گروه روماتولوژی موسوی محمد دکتر
گروه جراحی عمومی مولوی بهنام دکتر
گروه اورژانس مومنی مهدی دکتر
گروه جراحی فک و صورت مومنی مهرنوش دکتر
گروه جراحی عمومی میر علی دکتر
گروه پاتولوژی میرزائیان الهام دکتر
گروه جراحی عمومی میرشریفی سید علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد میکائیلی جواد دکتر
گروه اورولوژی نادری غلامحسین دکتر
گروه گوارش و کبد ناصری مقدم سیاوش دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی ناعمی مهسا دکتر
گروه رادیولوژی نایبندی سارا دکتر
گروه ارتوپدی نبیان محمد حسین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی نجفیان آیدا دکتر
گروه جراحی عمومی نصیری زویکی شیرزاد دکتر
گروه نورولوژی نفیسی شهریار دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی نورزاده مریم دکتر
گروه گوارش و کبد نیاورانی احمدرضا دکتر
گروه هماتولوژی نیک بخت محسن دکتر
گروه قلب و عروق نیک دوست فرحناز دکتر
گروه جراحی فک و صورت هاشمی حمیدمحمود دکتر
گروه رادیولوژی هاشمی طاهری امیرپژمان دکتر
گروه جراحی فک و صورت هاشمی نسب محبوبه دکتر
گروه جراحی عمومی هدایت انوشیروان دکتر
گروه هماتولوژی هدایتی اصل امیرعباس دکتر
گروه بیهوشی هروآبادی آرش دکتر
گروه گوارش و کبد واحدی همایون دکتر
گروه پاتولوژی واسعی سید محمد دکتر
گروه هماتولوژی واعظی محمد دکتر
گروه اورژانس وحیدی الناز دکتر
گروه اورولوژی کاردوست پاریزی مهدی دکتر
گروه طب کارگزار الهام دکتر
گروه ارتوپدی کاظمی شیشوان سید امیر محلیشا دکتر
گروه اورولوژی کاظمینی سید محمد دکتر
گروه هماتولوژی کامران زاده حسین دکتر
گروه روماتولوژی کاوسی هدا دکتر
گروه چشم کریمی نوشین دکتر
گروه جراحی فک و صورت کریمی عباس دکتر
گروه هماتولوژی کسائیان امیر دکتر
گروه قلب و عروق کمال هدایت داریوش دکتر
گروه پاتولوژی کوثری فرید دکتر
گروه هماتولوژی کیومرثی آزاده دکتر
گروه جنرال داخلی یاوری طاهره دکتر
گروه اورولوژی یحیی زاده لنگرودی سید رضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی یراقی منصوره دکتر
گروه نفرولوژی یعقوبی سیده فاطمه دکتر
گروه جراحی عمومی یعقوبی آیدین دکتر
گروه هماتولوژی یغمایی مرجان دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی یوسف نژاد آزاده دکتر

آیا اطلاعات اشتباه یا قدیمی است! اینجا کلیک کنید

 • در صورت مطلع بودن از آدرس و شماره جدید آن را در کادر زیر وارد نمایید و در غیر این صورت تنها ارسال را بفشارید.
 • لطفا از ارسال اطلاعات کذب جدا خودداری کنید
 • old_captcha
 • ارسال

⚠️اطلاعات درج شده در این صفحه صرفا بازنشر شده از سایت نظام پزشکی و یا جمع آوری شده از اینترنت است و دکتریاب تایید کننده صحت آن نیست و لذا بهتر است کاربر قبل از مراجعه تحقیقات بیشتری جهت اطمینان انجام دهد. قوانین و تذکرات

نظرات و تجربیات در مورد بیمارستان دکتر شریعتی

میزان رضایت
از این قسمت برای پرسش سوال پزشکی استفاده نفرمایید
old_captcha
نظرات در مورد بیمارستان دکتر شریعتی
6دیدگاه
پیام های جدید پیام های قدیمی
 1. کاربر شماره 166796
  5 خرداد 1400 - 23:47

  واقعا خیلی بیمارستان خوبی است

 2. 2 خرداد 1400 - 8:35
 3. کاربر شماره 325252
  26 اردیبهشت 1400 - 16:31

  عالی بهترین پرستاران در بخش پیوند هستند از دکترهای بیمارستان هم راضی هستم

 4. 2 اردیبهشت 1400 - 11:28
 5. کاربر شماره 280515
  15 فروردین 1400 - 22:18

  واقعادکترای خوب وبی نطیری دارن فوی العاده باحوصله

 6. کاربر شماره 225269
  20 بهمن 1399 - 13:45

  خیلی عالی خیلی ممنون

 7. کاربر شماره 218427
  15 بهمن 1399 - 7:16

  استاد آیین فر تک و پنجه طلا دست هایت را میبوسم استاد خوشنویسان هم خودت و گروهت ناب و یک هستید آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون را برای یکه به یکه شما مهربانان و مهربانوان زحمتکش خواهانم

 8. کاربر شماره 203521
  2 بهمن 1399 - 9:11

  خوب بود

تماس با ما عضویت پزشک

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است